skip to Main Content

Even voorstellen:

Ineke van Tol is een gedreven coach, die zich met warmte, begrip, humor en kennis van zaken verdiept in uw coaching vraag.

De opleiding tot de ECP therapeut is – na het Gymnasium B en de start van de Universitaire studie Psychologie – een vervolg op haar eerdere studie aan de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar opgericht door Wanda Reumer, grondlegger van de opleiding docent dramatische vorming, nu een studierichting binnen de Hoge School voor de Kunsten Utrecht. Dramatische vorming waarin op muzische ludische wijze kinderen, jongeren en volwassenen binnen het onderwijs of kunstzinnige projecten begeleid en gecoached worden in het verkennen en het tot expressie brengen van hun binnenwereld met als doel persoonlijke bewustwording, persoonlijke groei en authentieke sociale interactie.

Ineke heeft zich verdiept en gespecialiseerd in:

  • het leren bewustworden van de innerlijke drijfveren van de professional en het ontdekken van hun effect op succes in loopbaan en carrière perspectief – in de levensfase van student, van de dertiger aan het begin van de carrière en van de ervaren professional –
  • het leren vergroten van de Emotionele Intelligentie
  • het leren ontwikkelen van de hogere emotionele en sociale vermogens

Ineke is een gedreven coach, die zich met warmte, begrip, humor en kennis van zaken verdiept in uw coaching vraag en in de invloed van het minder bewuste deel van uw persoonlijkheid, van uw temperament en van uw emoties op samenwerken, leidinggeven en zakelijk succes.

Zij heeft een brede maatschappelijke kennis en belangstelling en ruime ervaring als executive verantwoordelijk op directie niveau in Nederland, België, Portugal, Duitsland en de Scandinavische landen. Verantwoordelijk voor en leidinggeven aan teams tijdens het testen van pilots, het implementeren van formats en het coachen van het management.

Haar mensbeeld is Humanistisch en optimistisch met de diepe overtuiging dat met de op maat ontwikkelde begeleiding en coaching u het weet, u het kan en u het doet!

030-2657716

Back To Top